สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วม เปิดกิจกรรมฯ รู้เท่าทัน รับมือข่าวปลอม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ครั้งที่ 2/2564 (Anti Fake News Center : AFNC) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม ผ่าน Video Conference นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงแรม เลอเมอลิเดียน เชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย