สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2564 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ.ที่สำคัญได้แก่แนวทางการดำเนินงานตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 เยียวยาค่าเรียน 2,000 บาท ก่อนเป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสำนักงาน มอบนโยบายแนวทางการประเมินประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มในเรื่องของ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน ณ ห้องประชุมพวงเพชร