#สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 16/2564

วันที่ 28 เมษายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2564 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. ก่อนที่นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วยผ่านระบบการประชุมทางไกล (Videoconference) เพื่อมอบหมายนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย