สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 12/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสมเกียรติ แสงทองล้วน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. ก่อนที่นายสมนึก วินุวงษ์ศรี จะดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วย เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย