สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. 23/2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 23/2565 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ จาก สพฐ. เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย