สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 12/2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2564 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. ได้แก่ชาว สพฐ. ขอร่วมแสดงความยินดีท่านตรีนุช เทียนทอง รมต.กระทรวงศึกษาธิการท่านใหม่ การขับเคลื่อนบ้านวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย บันทึกข้อตกลงกับจังหวัดปทุมธานีร่วมกับ อปท.สร้างภาคีเครือข่ายมาช่วยสร้างแหล่งเรียนรู้และความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย