สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกาผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2565 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ.พร้อมดำเนินการประชุม รอง ผอ.สพป.ชร.1และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือข้อราชการ ก่อนจะเข้าร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมพวงเพชร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย