สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2565 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ. ได้แก่ การเตรียมการสอบครูผู้ช่วยในวันที่ 5-6 ก.พ.65 ให้โรงเรียนในสังกัดพยายามเปิดเรียนรูปแบบ ON-SITE ให้มากที่สุด และการขับเคลื่อน 7 นโยบายหลัก ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เน้นให้เกิดคุณภาพการเรียน ณ ห้องประชุมพวงเพชร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย