สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ. การจัดการเรียนการสอน Active Learning ภายใต้สถานการโควิด-19 เน้นการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะชีวิต การจัดทำแฟลตฟอร์มสื่อการเรียนเพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน พร้อมดำเนินการประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการในการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร ต.เวียง อ.เมือง จ.ชียงราย