สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. 11/2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จาก สพฐ. ได้แก่การเตรียมสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียน Stand Aloneเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการบริหารด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย