สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ. ที่สำคัญ ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนในผู้ปกครองและนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน โดยประสาน ศบค.จังหวัด การกำหนดมาตการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน Savety School และเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติมากว่าทฤษฎี ณ ห้องประชุมพวงเพชร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย