สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2564

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ. ที่สำคัญการเรียนแบบ ON-SITE ให้เน้นความปลอดภัยจาก Covid-19 จากโซเชียลเน็ตเวิรค์ การสร้างโอกาสการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ในสายอาชีพกับสถาบันการศึกาาอาชีวศึกษาหรืออื่นๆ การยกระดับโรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯโรงเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย