สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2564

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ.ที่สำคัญได้แก่การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้วยการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียน การเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยและวาตภัยในช่วงถดูฝน และการเตรียมงานกฐินพระราชทาน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย