สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 ม.แม่ฟ้าหลวง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นผู้แทนร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย