สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกาผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบจอภาพ Video Conference โปรแกรม Zoom Meeting ในการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามงาน สื่อสารเชิงนโยบาย และติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน โดย สพฐ. ณ ห้องประชุมพวงเพชร ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย