สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนตกหล่น กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ภายในห้องปฏิบัติการไอซีที สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาในภูมิภาคของประเทศไทยภายใต้ประเด็นสำคัญของอาเซียน ประเด็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่นใน จ.เชียงราย จ.กาญจนบุรี จ.พังงาและ จ.ปัตตานี ผ่านการประชุมทางไกล( ZOOM)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมี น.ส.ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม