สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟฯ จังหวัดเชียงราย

วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้ นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และ ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมการประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2565 จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนเมษายน เพื่อพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายส่งผลต่อการบูรณาการทำงานร่วมกันต่อไป ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย