สพป.เชียงราย เขต 1 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยใหม่ เสริมทัพพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนในพื้นที่

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.สุธีรัตน์ อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการรับรายงานตัวและจัดทำทะเบียนประวัติของครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้รวมจำนวน 17 คน ก่อนที่จะไปรายงานตัวยังโรงเรียนต้นสังกัดที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย