สพป.เชียงราย เขต 1 รับมอบนโยบาย สพฐ. การเตรียมการก่อนเปิดเทอม 1/2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 และนายสมนึก วินุวงษ์ศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERNCE เพื่อรับมอบนโยบายของ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย