สพป.เชียงราย เขต 1 รับฟังรับนโยบายผ่าน รายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายมรกต อนุเคราะห์ผอ.สพป.เชียงราย เขต1 มอบหมายให้นายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารทางการศึกษา ผอ.การกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2567 เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อราชการ และ แนวทางการจัดการเรียนรู้จาก สพฐ. เพื่อดำเนินการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและความสอดคล้องการ บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย