สพป.เชียงราย เขต 1 รับนโยบาย สพฐ. ผ่านรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่14 กรกฎาคม 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของ สพฐ. ในโครงการส่งเสริมไม่มีอบายมุข และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 พร้อมเป็นประธานการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย