สพป.เชียงราย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ ตามบริบท และความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน คือ 1. ON-AIR 2. ONLINE 3. ON–DEMAND 4. ON-HAND และ 5. ON–SITE ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019 ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย