#สพป.เชียงราย เขต 1 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 และร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 2/2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียน รวมจำนวนกว่า 30 คน ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2564 และร่วมการประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสื่อสารสองทาง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 20/2564 เพื่อรับมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ.ในเรื่องถอดบทเรียนสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละพื้นที่เพื่อจัดเตรียมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสม “โควิดจะระบาดนานแค่ไหน แต่เด็กไทยต้องได้เรียนทุกคน” เป็นต้น โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย