สพป.เชียงราย เขต 1 มอบนโยบายการจัดทำแผนการเรียนรวมโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบ Microsoft Team) การจัดทำแผนการเรียนรวมโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด จำนวน 26โรงเรียน เพื่อจัดทำแผนการเรียนรวมโรงเรียนขยายโอกาส ณ ห้อง ICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย