สพป.เชียงราย เขต 1 พื้นที่นำร่องโครงการสพฐ.รักการอ่านแก้ปัญหา Learning Loss ในพื้นที่บริการ

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดเตรียมพิธีเปิดโครงการ สพฐ.รักการอ่าน : แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน โดยทาง สพฐ. ได้คัดเลือกให้ สพป.เชียงราย เขต 1 เป็น 1 ใน 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำร่องที่จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการให้กับโรงเรียนในสังกัดให้ประสบผลสำเร็จ และมอบหมายให้ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รอง เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานมอบหนังสือให้กับโรงเรียน ในพิธีเปิดโครงการฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศกนี้ ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย