#สพป.เชียงราย เขต 1 พิจารณารับย้ายศึกษานิเทศก์ 3 ตำแหน่งเสริมทัพพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

วันที่ 1 เมษายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธาน นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางเพ็ญศรี เตชนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการสัมภาษณ์และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ และวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน ก่อนรับย้ายมาบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ร่วมพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย  เขต 4 น.ส.รัษฎา อภิวงค์งาม ศึกษานิเทศก์  สพป.เชียงราย  เขต 2 และนายเสกสรรค์ สิธิวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงราย  เขต 2  ณ ห้องพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

#ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.ชร.1