สพป.เชียงราย เขต 1 พิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่งและ ย้าย โอนฯ ให้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 38 ค.(2) ในอัตราที่ว่าง

วันที่ 10 มกราคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการเงินและบัญชี นักทรัพยากรบุคคล และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย