สพป.เชียงราย เขต 1 พิจารณาคัดเลือกผลงานและนวัตกรรมในระดับเขตพื้นที่ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ

วันที่ 7 กันยายน 2564 นายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะกรรมการ ดำเนินการคัดผลงานและนวัตกรรมในระดับเขตพื้นที่ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมด้านการบริหารและด้านการจัดการเรียนการสอน การประกวด ๑๐,๐๐๐ คุรุชน คนคุณธรรม และโครงงานคุณธรรมของนักเรียน พร้อมเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่เข้าประกวดในระดับประเทศเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป ณ ห้องกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย