สพป.เชียงราย เขต 1 พิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คน และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 คน ให้ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย