สพป.เชียงราย เขต 1 พิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการ เตรียมบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู 24 อัตรา


วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังครูขาด เกณฑ์ ก.ค.ศ.และขาดครูตามเกณฑ์ สาขาวิชาที่กำหนด จำนวน 24 อัตรา 14 สาขา ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย