สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายมรกต อนุเคราะห์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 มอบหมายให้นายอภิปราย โสภายิ่ง รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 “เด็กเชียงราย รักษ์ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นล้านนา ภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาสู่สากล” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย