สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินการคัดเลือกลูกจ้างทั่วไปเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564

สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินการคัดเลือกลูกจ้างทั่วไปเพื่อเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2564 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สพป.เชียงราย เขต 1 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการประเมินการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีความประพฤติและปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นเป็นแบบอย่างได้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ประเภท ลูกจ้างชั่วคราว 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอัตราจ้าง(ครูขั้นวิกฤติ,ครูผู้สอนทั่วไป)และกลุ่มอัตราจ้าง(วิทย์-คณิต) ในการนี้ ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะกรรมการฯ และให้กำลังใจผู้รับการประเมิน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรายสำหรับการประเมินครั้งนี้มีครูอัตราจ้างที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารโรงเรียนและเป็นตัวแทนนำเสนอผลงานนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของโรงเรียนได้แก่กลุ่มอัตราจ้าง(วิทย์-คณิต) จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วยนางสาวผกาวรรณ แปงเขียว ร.ร.บ้านริมลาว กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์-ดอนชัยนางสาวพาขวัญ กลิ่นพูล ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)กลุ่มโรงเรีนยเมืองใต้ กลุ่มลุ่มอัตราจ้าง(ครูขั้นวิกฤติ,ครูผู้สอนทั่วไป) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่นางสาวเบญญาภา ปันทะรส ห้วยพลูพิทยา กลุ่มโรงเรียนท่าสุดนางสาวอรอนงค์ สุวรรณจักร บ้านหัวคง กลุ่มโรงรียนห้วยสักนางสาวจิราวรรณ จันต๊ะนาเขต บ้านป่าซาง กลุ่มโรงเรียนป่าซางนางสาวรตนพร ปานสุวรรณ ปางริมกรณ์ กลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์-ดอนชัย