#สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ครบ 6 เดือน พื้นที่สันต้นเปา

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ในระยะเวลา 1 ปี ภายหลังจากที่ได้บรรจุแต่งตั้งครบ 6 เดือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์ นามเงินและนางสาวนิศากร ขันใจ ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการ ในรูปแบบ เอกสาร โดยมีกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนผู้ทำหน้าที่โค้ชชิ่ง(Coaching) เพื่อนร่วมฝึกอบรมรองผู้อำนวยการโรงเรียน รวมถึงคณะครู มาร่วมให้ข้อมูลและกำลังใจ ณ ห้องอินทนิล อาคาร 60 ปี โรงเรียนอนุบาลเชียงราย พื้นที่สันต้นเปา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย