สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 และนายสุรเจต ปาลี ผอ.ร.ร.ผาขวางวิทยา คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรุญราษฎร์) สังกัด สพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสมรส ไกลถิ่น น.ส.เกตุผกา มานะกิจ และนายศรัญญู สาลิกานนท์ ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการ ในรูปแบบ เอกสาร นิทรรศการ ผลงานครู โดยมีกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนผู้ทำหน้าที่โค้ชชิ่ง(Coaching) ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมหลักสูตรรองผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงคณะครู มาร่วมเป็นสักขีพยานและให้กำลังใจ ณ ห้องประชุมรักษ์ไทย ร.ร.บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย