สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินคัดเลือก รางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมเข้าประกวดรับรางวัลระดับประเทศ

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยนายสมคิด อุดปิน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นางพวงผกา สุขัมศรี ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ นายวสันต์ ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นใน ระดับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 6 ด้านได้แก่ ด้านบริหารจัดการ(ประเภทหน่วยงาน) ด้านวิชาการ(ประเภทหน่วยงาน) ด้านวิชาการ(ประเภทบุคคล) ด้านบริหารจัดการ(ประเภทบุคคล) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และด้านลูกจ้างประจำในสถานศึกษา ให้เกิดความเรียบร้อย เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ก่อนให้คณะกรรมการพิจาณารางวัลฯ ระดับภาคเหนือและระดับประเทศ พิจารณาตามลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย