สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม จำนวน6 รายได้แก่ ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง ร.ร.บ้านหนองบัวแดง ร.ร.ห้วยเจริญวิทยา ร.ร.บ้านโล๊ะป่าห้า ร.ร.บ้านเวียงกลางและ ร.ร.บ้านปางลาว ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย