สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานฯ พร้อมด้วย ดร.สายสวาท วิชัย อดีต ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ให้กับ นายกิตติพงศ์ มงคลคำ รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ในด้านต่างๆ โดยมีทีมโค้ชชิ่ง Coaching นายทองเดิน เผ่าดี ผอ.ร.ร.อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายอุปถัมภ์) นายขจร แก้วตา อดีต ผอ.ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย น.ส.ศิริลักษณ์ ธรรมพิทักษ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย นางพิมพา ตามี่ ศึกษานิเทศก์ และคณะครูร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไอยรา ร.ร.อนุบาลเมืองเชียงราย ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย