สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกาผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นพิธีเปิดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่ 2จำนวน 60 คนเพื่อสร้างความเข้าใจ กำกับดูแล ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้แก่โรงเรียนในสังกัดให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติการดำเนินงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย