สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมออนไลน์โรงเรียนในสังกัดชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA Online

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) และโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา ในสังกัด เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินการของสถานศึกษา (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Team) ณ ห้องICT สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย