สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมระดมความคิดเห็น วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

วันที่ 13 กันยายน 2564 สพป.เชียงราย เขต 1 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมการประชุมระดมความคิด การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ของโรงเรียน 7 ประเภท ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนพื้นที่สูง และ โรงเรียน Stand Alone ภายในห้องประชุมต่างๆ ณ สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย