สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมทางไกลขับเคลื่อนแผนงานและนโยบาย

วันที่ 21 เมษายน 2564 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานในการประชุมทางไกลของกลุ่มนโยบายและแผน โดยมีนายสมจิต สมอ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และมอบหมายงานให้แต่ละคนนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบาย Work From Home ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1