สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงให้กับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 รวม 84 คนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการขอรับสิทธิจากทางราชการและสิทธิประโยชน์ต่อตนเองและทายาท ณ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย