สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ร่างนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน และร่างมาตรการป้องกัน ปองปรามไม่ให้เกิดเด็กฝาก และการรับเงินแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน เป็นต้น ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย