สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาเรียนรวมเพื่อวางแผน และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมร่วมกับเครือข่ายของจังหวัดเชียงราย โดย บูรณาการการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ นโยบายและ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย