สพป.เชียงราย เขต 1 ประชุมกลั่นกรอง และคัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์ DLTV

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 11.30 น. ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และคัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อขอรับการ สนับสนุนอุปกรณ์ DLTV ปีงบปราณ พ.ศ.2565-2567 ให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ขยายโอกาส เพื่อจัดส่งให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ในการสนับสนุนอุปกรณ์ ต่อไป ณ ห้องประชุมพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย