สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารทางการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน แสดงพลัง ประกาศเจตนารมณ์และแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น แต่ให้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นความยุติธรรม ถือประโยชนส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ใส่ความเห็น