สพป.เชียงราย เขต 1 ปฐมนิเทศฯครูผู้ช่วย เตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มให้มีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน

วันที่ 24 มกราคม 2565 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยจำ นวน 19 คน ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง มีความรู้ ความประพฤติ คุณลักษณะ มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ มีคุณภาพส่งผลต่อผู้เรียน ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย