สพป.เชียงราย เขต 1 ปฏิบัติการพัฒนาวิชาการโรงเรียนในกลุ่มเวียงชัยเวียงเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายพิสิฐ ไชยชนะ รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการสู่โรงเรียนคุณภาพ ให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนในกลุ่มเวียงชัยเวียงเหนือ จำนวนกว่า 100 คน ได้แก่ ร.ร.บ้านเมืองชุม ร.ร.เวียงแก้ววิทยา ร.ร.อนุบาลเวียงชัย ร.ร.บ้านเวียงเดิม ร.ร.บ้านศรีเวียง และ ร.ร.บ้านเวียงชัย ณ ห้องประชุมพญามังราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย