สพป.เชียงราย เขต 1 นิเทศวิถีใหม่ด้วยการใช้พื้นที่เป็นฐานผสานนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิเทศวิถีใหม่ด้วยการใช้พื้นที่เป็นฐานผสานนวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้น ของ สพฐ. สพป. ให้กับโรงเรียนในสังกัดจำนวน 102 โรงเรียน 1 สาขา 1 ห้องเรียน และ โรงเรียน ตชด. 2 โรงเรียน และขับเคลื่อนโรงเรียนร่วมพัฒนาการอ่าน การเขียน สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับโรงเรียนกลุ่มนำร่อง จำนวน 21 โรงเรียน ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย