สพป.เชียงราย เขต 1 ทำพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ สร้างสุข ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายอาวุทธ์ มีขันเพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอาคารแบบ สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียนยกพื้นสูง ในเขตแผ่นดินไหว โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กว่า 2.6 ล้านบาท เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีสุข รู้สึกปลอดภัย และส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการสนับสนุนระดมทรัพยากร ทั้งวัสดุสิ่งของ งบประมาณ ความช่วยเหลือในการจัดเตรียมสถานที่ ปรับสภาพแวดล้อมและจัดเตรียมงานอย่างหลากหลาย ซึ่งแสดงถึงความรัก ความสามัคคี และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา ของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และพี่น้องประชาชนหมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 12 ณ โรงเรียนบ้านแม่กรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.หวัดเชียงราย

โดยมี นายเกษแก้ว มโนใจ กำนันตำบลแม่กรณ์ นายรัติพงษ์ เทพสุภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ นายจักรพันธ์ ชื่นโชคชัย ผอ.โรงเรียนบ้านริมลาว ประธานกลุ่มโรงเรียนขุนกรณ์ดอนชัย นางพัฒนาพร ไชยสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ คณะสงฆ์ ผู้นำทางคริสต์ศาสนาในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ประธานและกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 คณะครูและประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก